Seminario Ki-Aikido Novara del Doshu

Seminario tenuto dal Doshu, Maestro Yoshigasaki.Seminario Yoshigasaki febbraio 2017

I commenti sono chiusi